Nieuwe richtlijnen Code 95 vanaf 1 januari 2021

Vrachtwagen rijbewijs CE met trekker of oplegger

Het CBR en CCV kondigen aan dat de nieuwe richtlijn Code 95 op 1 januari 2021 in werking treedt. De nieuwe richtlijn zou oorspronkelijk op 1 oktober 2020 van kracht worden. Dankzij de coronacrisis is de startdatum verschoven. De nieuwe datum is 1 januari 2021. De nieuwe richtlijn brengt de volgende 2 wijzigingen met zich mee:

  1. Variatie binnen nascholingscursussen
    Met intreding met de nieuwe richtlijn wordt er een limiet gesteld aan het maximaal aantal keren dat een nascholingscursus herhaald mag worden in een cyclus van 35 uur. Binnen de nascholingscyclus mag elke beroepschauffeur één cursus herhalen. De overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur mag niet herhaald worden binnen een nascholingscyclus. Heeft de chauffeur voor 1 januari 2021 een cursus meerdere keren herhaald? Dan gaan deze uren niet verloren. Binnen het nieuwe reglement mag deze cursus niet nog een keer herhaald worden.
  2. Maximaal aantal uren e-learning
    De nieuwe richtlijn stelt ook dat cursussen per 1 januari 2021 op aaneengesloten dagdelen moeten plaatsvinden. De zondag is hierbij uitgezonderd. Verder wordt er een limiet van 12 uur gesteld aan het aantal uren e-learning dat een persoon mag volgen. Wanneer een beroepschauffeur reeds meer dan 12 uren e-learning gevolgd heeft, blijven deze behouden.

Lekker gevarieerd je Nascholing Code 95 voltooien? Bekijk dan onze mogelijkheden!