Rijbewijs voor elektrische bedrijfsvoertuigen halen?

Bestuurders van een elektrische bestelbus tussen de 3500 en 4250 kg hebben vanaf 1 juli 2024 een vrachtwagenrijbewijs nodig. Hier volstaat een C1 rijbewijs.

Elektrische busjes wegen door de zware batterijen meer dan evengrote varianten op fossiele brandstoffen. Om ondernemers toch de ruimte te geven om te verduurzamen, gedoogt de overheid sinds 2019 dat mensen met een ‘gewoon’ rijbewijs elektrische bussen van rond de vier ton besturen. Voorwaarde is wel dat de wagens een zogeheten tachograaf hebben die bijhoudt wanneer iemand te lang achter het stuur zit, of dat ze niet verder dan 100 kilometer kunnen rijden.

Vanaf 1 Juli komt hier dus een einde aan en moet je dus minimaal een C1 rijbewijs halen.

Voor C1 is rijbewijs C niet nodig

De opleiding voor de lichte vrachtauto (C1) bestaat zowel uit een theorie- als praktijkgedeelte. Onze instructeurs zorgen ervoor dat jij de baas blijft over de vierwieler. Op een leuke en plezierige manier wordt er les gegeven en zorgen wij er samen voor dat je niet alleen je C1 rijbewijs haalt, maar ook met heel veel vertrouwen achter het stuur zit. 

Voordelen van een vrachtwagen rijbewijs C1

  • Geen rijbewijs C nodig;
  • Personeel stapt niet snel over naar transportsector;
  • Theorielessen zijn flexibel in te delen.

Let op: particulieren zijn bij ons van btw vrijgesteld bij het rijbewijs C1, C1E , C, CE, D en DE

Theorie en praktijk

Om als beroepschauffeur aan de slag te gaan dient men vakbekwaam te zijn. Dit houdt in dat de kandidaat tijdens het opleidingstraject vakbekwaam wordt opgeleid. Aan de hand van een aantal theorie- en praktijkexamens wordt de vakbekwaamheid als beroepschauffeur getest. De vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs getoond met de Code 95. Tijdens de opleiding wordt de kandidaat voorbereid op de onderstaande examens. De vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs getoond met de Code 95. Tijdens de opleiding wordt de kandidaat voorbereid op de onderstaande examens.

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, maar je moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Als je geen code 95 nodig hebt vervallen de opleidingen die met een * aangemerkt zijn.

Theorie:
RVM1-C1 – Module 1

Vakbekwaamheid Code 95:
VM2-C – Module 2 *
VM3-C – Module 3 *
Praktische toets *
Toets besloten terrein *

Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CBR:
Rijbewijstrajecten
Vrachtauto rijbewijs C1

Praktijk:
Praktijkexamen C1

Praktijk vrachtwagen rijbewijs C1

De praktijkopleiding wordt gegeven door enthousiaste FAM-gediplomeerde docenten. Een aantal voorwaarden vanuit de FAM en Koops NOVL Opleidingen waaraan de instructie moet voldoen is o.a, de op jou aangepaste les methodiek verzorgen, laten weten wat de doelstelling van de les is, het aangeven wat er verbeterd dient te worden en in hoeverre de opleiding vordert. Dat je les krijgt van een FAM-docent houdt voor jou in dat je les krijgt van een docent die ook voortgezette opleidingen verzorgt en daardoor meer met vrachtwagen heeft dan alleen het geven van de basisopleiding. Tijdens de opleiding worden verschillende onderdelen behandeld zoals kennismaking met en uitleg van de vrachtauto, bijzondere rijeigenschappen en bijzondere verrichtingen en inzicht in het verkeer. Speciale aandacht wordt besteed aan voertuigbeheersing, anticiperen, ongeval vermijdend rijden (risico perceptie) en mentale training. De vrachtwagen rijopleiding betekent bij Koops NOVL Opleidingen niet alleen het halen van het rijbewijs. We geven je bagage mee in de vorm van een gedegen opleiding om de vierwieler de baas te blijven.

Theorie

Praktische Toets

Toets Besloten Terrein

Ter voorbereiding op het theorie-examen kan worden gekozen voor onze theorieopleiding. Het hele jaar door worden er theorieopleidingen georganiseerd waarbij de kandidaat kan profiteren van onze opleidingsgarantie. Dit betekent dat de kandidaat de gehele theoriecursus nogmaals kan volgen indien de kandidaat is gezakt voor het theorie-examen en 80%, of meer van de tijd aanwezig is geweest tijdens de theoriecursus.

Het beladen van het voertuig, fysieke belasting tijdens de werkzaamheden en het invullen van het schadeformulier.

Een aantal manoeuvres uitvoeren op ons terrein binnen een bepaalde tijd en binnen bepaalde afmetingen.

Rijopleiding C1 (praktijk)

De praktijk wordt uitgevoerd in een lesvoertuig van Koops NOVL Opleidingen. Gedurende de praktijklessen wordt geoefend op:

  • Het veilig rijden met een groot voertuig;
  • Het zelfstandig rijden van routes d.m.v. een navigatiesysteem;
  • De dagelijkse controles en de technische staat van het voertuig;
  • Rijden naar een laadperron en het uitvoeren andere bijzondere manoeuvres.

Zowel de praktijktoetsen als het praktijkexamen starten bij ons op locatie.

Examen vrachtwagen rijbewijs C1

Wanneer examen doen?

Als je gekozen hebt voor een van onze opleidingspakketten, dan kan bij het begin van de opleiding een planning gemaakt worden voor de te volgen lessen en wordt een examen vastgesteld. als je een talent bent kun je met minder toe, ben je minder talentvol gaat het uiteraard wat meer lessen kosten. Er wordt op de lesvorderingenkaart samen met jou bijgehouden wat je vorderingen zijn. Nadat het examen is vastgelegd, wordt ervan uitgegaan dat je in dezelfde frequentie zoals je met de instructeur hebt besproken blijft lessen tot aan het examen. Je kunt geen praktijkexamen doen zonder een geldig theoriecertificaat. 

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven

C1 16 praktijklessen en examen €1689.6 excl. BTW
Theorie cursus C1 Module 1 klassikaal €477.84 excl. BTW
Theorie cursus C1 Module 1 klassikaal €477.84 excl. BTW
Theorie cursus C1 Module 1 zelfstudie €157.84 excl. BTW