Gedurende de Chauffeursdag wisselen diverse onderdelen zich af en wordt er aandacht besteed aan onderwerpen die voor uw bedrijf specifiek van belang zijn. Hierdoor wordt de kennis van je chauffeurs deze dag opgefrist en zullen zij weer optimaal presteren als beroepschauffeur.

De chauffeur rijdt defensiever dan voorheen en is zich bewust van de risicovolle situaties die hij tijdens verkeersdeelname, laden en lossen, (zijn dagelijkse activiteiten) tegenkomt. De chauffeur is zich bewuster van omgang met klanten, collega’s, etc. en kan de elementaire communicatietechnieken hanteren.

Inhoud van de opleiding:
– Banden en sneeuwketting (praktijk);
– Verkeersregelgeving (theorie);
– Klantenbenadering (theorie);
– Fysieke belasting (theorie).

De opleiding duurt 1 dag en telt mee voor 7 uur theorie nascholing (code 95).

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven