Er is geen chauffeur die gaat rijden als hij/zij denkt dat de lading niet goed gezekerd is. Chauffeurs zijn in hun werk met grote regelmaat bezig met lading zekeren. De meeste chauffeurs zullen ervan overtuigd zijn, dat als ze gaan rijden met de vrachtauto, hun lading goed vast staat. Toch zijn er jaarlijks vele ongevallen met vrachtauto’s, met als oorzaak een slecht – of onvoldoende vastgezette lading. De gevolgen hiervan zijn files, beschadigingen en economische schade. De opleiding lading zekeren biedt de chauffeur de kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig en verantwoord de lading te kunnen vervoeren.

In de opleiding lading zekeren richten we ons op het overbrengen van kennis met betrekking tot het zekeren van de lading en het kunnen toepassen van de regels. In het theoretische gedeelte van deze opleiding gaan we de verschillende soorten van lading zekeren bekijken,  wat is het verschil tussen direct zekeren en neerbinden?
Hoe kun je berekenen hoeveel spanbanden je moet gebruiken om te voorkomen dat de lading gaat schuiven? Welk verschil maakt het gebruik van goede antislipmatten bij het vast zetten van de lading? Hoe is de kennis binnen je bedrijf over de regelgeving in Duitsland en België?
Onze opleiding lading zekeren gaat ook in op de wettelijke regelgeving binnen de EU. Wellicht is er een chauffeur tot de conclusie gekomen dat de goederen die al die jaren met de vrachtauto vervoerd werden op de gebruikelijke manier niet helemaal veilig of optimaal vervoerd werden, maar gelukkig nog zonder schade bleven! Je chauffeurs gaan met mooie inzichten naar huis over professioneel met het zekeren van de lading om te gaan. 

Lading zekeren (U03)

Inhoud van de opleiding:

  • Consequenties van het niet goed laden;
  • Verantwoordelijkheden van de partijen;
  • Krachten die spelen bij de het vervoeren van lading;
  • Methoden en principes van lading zekeren;
  • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal;
  • Gebruik van materiaal dat de zekering van lading ondersteunt: antislipmatten en hoekstukken;
  • Lading zekeren zonder de vervoerde goederen te beschadigen;
  • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden.

De opleiding duurt 1 dag en telt mee voor 7 uur theorie nascholing (code 95).

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven

U03 Code 95 Lading zekeren €195 excl. BTW
U03 Code 95 Lading zekeren €195 excl. BTW