Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld. Daarbij is het van belang dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen door het volgen van de opleiding Bedrijfshulpverlener Nascholing.

Je leert tijdens de cursus BHV Bedrijfshulpverlener om de taak van hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance) over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners moeten in de tijd tussen het alarm en de aankomst van de hulpverleningsdiensten een beginnende brand bestrijden, zo nodig het gebouw ontruimen, gewonden verzorgen, communiceren en samenwerken met de hulpverleningsdiensten. 

Deze opleiding kan ook meetellen voor de nascholing van chauffeurs (code 95).

BHV opleiding (Ook Code 95)

Inhoud van de opleiding

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld zijn:
Theorie
– Organisatie bedrijfshulpverlening;
– Alarmering – Ontruiming en communicatie;
– Verbranding en blussen;
– Levensreddende handelingen en reanimatie.

Praktijk
– Ontruimingsoefening;
– Levensreddende handelingen (EHBO en reanimatie);
– Het bestrijden van brand met poederblussers en een slanghaspel.

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Kandidaten ontvangen het certificaat Bedrijfshulpverlener. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven

U21 Code 95 EHBO in het verkeer €198 excl. BTW
U21 Code 95 EHBO in het verkeer €198 excl. BTW
BHV Herhaling €168 excl. BTW
BHV Basis €245 excl. BTW