Met ingang van 1 januari 1999 geldt er in het ADR een verplichting dat personen andere dan chauffeurs een opleiding gevolgd moeten hebben met betrekking tot het vervoer en verzending van gevaarlijke stoffen over de weg. Deze verplichting is opgenomen in Hoofdstuk 1.3 en 8.2.3 van het ADR. Koops NOVL biedt dan ook de opleiding ADR Awareness aan.

Bedrijven die werken met gevaarlijke (afval)stoffen die onder de transportregelgeving vallen, de zogenaamde ADR-geclassificeerde stoffen, is een aanzienlijke groep. Het betreft niet alleen bedrijven die gespecialiseerd zijn in transport van gevaarlijke stoffen of bedrijven in de chemie. Werknemers moeten volgens het ADR op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en zich bewust zijn van de aanwezige risico’s bij het vervoer en de op- en overslag van gevaarlijke stoffen binnen hun bedrijf.

De opleiding wordt helemaal afgestemd op de bedrijfsprocessen en stoffen die binnen je bedrijf worden verladen en opgeslagen. Er is uiteraard ook veel ruimte voor het bespreken van praktijksituaties en het beantwoorden van vragen.

ADR Awareness

Inhoud ADR-Awareness opleiding

ADR Awareness

Inhoud van de opleiding

    • Algemene opleiding: wat zijn de algemene eisen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg?
    • Specifieke functie opleiding: medewerkers die binnen het bedrijf een verantwoordelijkheid hebben gekregen als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen, worden op dat punt apart opgeleid.
    • Veiligheidsopleiding: veilig omgaan met gevaarlijke stoffen staat of valt met de bewustwording van de gevaren. Een apart deel van de opleiding is dan ook gericht op de risico’s van het omgaan met gevaarlijke stoffen, de gevolgen die ongevallen kunnen hebben. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er te treffen en welke noodmaatregelen?

De opleiding duurt een dagdeel. Bij voorkeur wordt deze opleiding op locatie, ook wel in-company, gegeven. 

Na het voltooien van de opleiding “Het omgaan met gevaarlijke stoffen” ontvangt de kandidaat een certificaat.