Motorrijbewijs aangepast

Koops NOVL Opleidingen verzorgt tegenwoordig in Assen, samen met een team vakkundige medewerkers, alle denkbare verkeersopleidingen en trainingen. Het lespakket omvat praktijkscholing voor de bromfiets, motorfiets (solo èn zijspan), personenauto, vrachtwagen, bus, aanhangwagen. Verder worden alle denkbare theoretische opleidingen en aanvullende trainingen aangeboden. Maar de meest bijzondere is de opleiding voor het rijbewijs A (motorfiets) voor mensen met een lichamelijke handicap. Wij bieden namelijk het Motorrijbewijs aangepast aan.

Voor dit doel liet Koops NOVL Opleidingen een aantal multi-aanpasbare lesmotoren bouwen. Het begon in 1995 met een Suzuki GN 250 lichte klasse, later gevolgd door een SV 650 en een Gladius 650 voor de zware categorie. Voor het zijspanrijden kwam er een VX 800 met (rolstoel toegankelijk) zijspan. Deze lesmotoren kunnen in ruim 70 uitvoeringen worden omgebouwd; het z.g. Basispakket. De motoren zijn goedgekeurd door de RDW en het CBR.

Motorrijbewijs aangepast

Motorrijbewijs aangepast in Assen

Motorrijbewijs aangepast

Hoe gaat het in zijn werk?

De lesmotoren kunnen worden aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de kandidaat. Elk bedieningscomponent kan op vrijwel elke positie worden gemonteerd. Dit gebeurt aan de hand van de Status, welke tijdens de passing op de zittingsdag wordt opgemaakt. De kosten van het ombouwen van de lesmotoren worden aan de klant doorberekend. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de ombouw wordt de tariefgroep bepaald.

Voor de eerste keer ombouwen wordt het A-tarief berekend. Voor elke ombouw daarna geldt het lagere B-tarief. Als er voorzieningen nodig zijn die niet in het Basispakket zitten, wordt hiervoor een extra toeslag berekend. De ombouwkosten worden niet per lesuur, maar per kéér dat er gelest wordt (dagdeel, dag of dagen) berekend. 

Extra kosten voorkomen

Om extra kosten van reizen en ombouwen te beperken, wordt geadviseerd om meerdere lessen op een dag te nemen of een meerdaagse opleiding te boeken. Voor praktische problemen, zoals overnachtingen etc. zijn oplossingen voorhanden. De prijzen van het lessen en de ombouw kunnen worden opgevraagd bij Koops NOVL Opleidingen of bij de project-coördinator van MMvG. 

In overleg kan er in bepaalde gevallen ook met eigen materiaal van de klant worden gelest. Dit kan uiteraard alleen indien de motor correct aangepast is en goedgekeurd door RDW en CBR.

Instructeurs Motorrijbewijs aangepast 

Lambert Koops en Wiebe Hof samen gecertificeerd KNMV-instructeurs, hebben zich gespecialiseerd in de materie van het aangepast motorrijden. De eerste lessen worden meestal op afgesloten terrein gehouden. Alle aandacht gaat dan uit naar basistechniek, gewenning aan de aanpassingen en voertuigbeheersing. Behalve oefeningen krijgt de kandidaat ook veel uitleg over de theoretische kant, het hoe en waarom van het motorrijden. Heeft men voldoende kennis en vaardigheid vergaard, dan wordt de cursus uitgebreid met deelname aan het verkeer op de openbare weg. Als de rijvaardigheid en het verkeersinzicht van de kandidaat toereikend is en de CBR-testrit met goed gevolg is uitgevoerd, dan kan er een examenaanvraag worden gedaan. Door de enorme motivatie van de kandidaten en de gedegen opleiding is het slagingspercentage buitengewoon hoog.

Vaak wordt door ex-leerlingen uit het project Motor Mobiliteit voor Gehandicapten later nog een vervolgopleiding geboekt. Tijdens zo’n VRO (Voortgezette Rij Opleiding) of GMT (Gevorderde Motorvaardigheids Training) worden alle aspecten van het motorrijden nog eens verder uitgediept.

Theorie

Als je al in het bezit bent van een motorrijbewijs dan hoef je geen theorie te halen voor het motorrijbewijs aangepast.

De theorie wordt gegeven door enthousiaste en ervaren KNMV-docenten, die werken met en volgens de hedendaagse moderne leermiddelen. Theorielessen zijn GRATIS als je bij ons de praktijkopleiding doet. Tevens worden er in de theorieles verbanden gelegd naar de praktijk. Regelmatig worden er theoriecursussen gehouden met aansluitend een theorie-examen ( bij voldoende deelname). Het examen kan dan via de rijschool geregeld worden maar je kunt dit ook zelf doen via www.cbr.nl. Deze opleiding is niet verplicht. Je kunt ook voor zelfstudie kiezen, maar uit onderzoek blijkt dat bij het volgen van een theoriecursus de praktijk sneller verloopt. Boeken zijn bij ons verkrijgbaar. Voor het aanvragen heb je nodig: een recente pasfoto en geldig legitimatiebewijs. Om te slagen moet je minimaal 44 van de 50 examenvragen goed beantwoord hebben.

Wil je (eenvoudig en snel) online een theorieproduct naar keuze kopen? Dat kan via onze webshop (zie link hieronder). Veel succes met oefenen!

Praktijk motorrijbewijs aangepast

De praktijkopleiding wordt gegeven door enthousiaste KNMV-gediplomeerde docenten. Een aantal voorwaarden vanuit de KNMV en Koops NOVL Opleidingen waaraan de instructie moet voldoen is o.a, de op jou aangepaste les methodiek verzorgen, laten weten wat de doelstelling van de les is, het aangeven wat er verbeterd dient te worden en in hoeverre de opleiding vordert. Hiervoor maken wij gebruik van een les-instructiekaart. Dat je les krijgt van een KNMV gediplomeerd-docent houdt voor jou in dat je les krijgt van een docent die ook voortgezette opleidingen verzorgt en daardoor meer met motorrijden heeft dan alleen het geven van de basisopleiding. Tijdens de opleiding worden verschillende onderdelen behandeld zoals kennismaking met en uitleg van de motor, bijzondere rijeigenschappen en bijzondere verrichtingen en inzicht in het verkeer. Speciale aandacht wordt besteed aan voertuigbeheersing, anticiperen, ongeval vermijdend rijden (risico perceptie) en mentale training. De motorrijopleiding betekent bij Koops NOVL Opleidingen niet alleen het halen van het rijbewijs. We geven je bagage mee in de vorm van een gedegen opleiding om de tweewieler de baas te blijven.

Examen en of Rijtest

Wanneer een rijtest en of examen doen?

Wanneer je al in het bezit bent van een motor-rijbewijs , dan is een rijtest voldoende, maar bezit je deze niet is het traject voor een motorrijbewijs halen het zelfde als voor iemand die geen aanpassing nodig heeft, maar het enige verschil is dat je wel altijd een rijtest moet doen voor je akkoord krijgt voor de medische geschiktheid . 

De op jouw wensen afgestemde opleiding!

Na een intake gesprek op de zittingsdag wordt het traject met je doorgenomen en kun je bij ons een planning gaan maken. Voor meer informatie kijk dan ook op www.mmvg.nl.

Prijzen zijn alleen op aanvraag beschikbaar i.v.m. maatwerk.