Autorijbewijs halen met een automaat?

Onze instructeurs zorgen ervoor dat jij de baas blijft over de vierwieler. Op een leuke en plezierige manier wordt er les gegeven en zorgen wij er samen voor dat je niet alleen je autorijbewijs automaat haalt, maar ook met heel veel vertrouwen achter het stuur zit. Lees hieronder meer en bekijk de video.

Autorijbewijs

Autorijbewijs automaat in Assen

Praktijklessen hoe werkt dit?

De praktijkopleiding wordt gegeven door enthousiaste FAM-gediplomeerde docenten. Een aantal voorwaarden vanuit de FAM en Koops NOVL Opleidingen waaraan de instructie moet voldoen is o.a, de op jou aangepaste les methodiek verzorgen, laten weten wat de doelstelling van de les is, het aangeven wat er verbeterd dient te worden en in hoeverre de opleiding vordert. Hiervoor gebruiken wij de RIS methode. Je krijgt bij je eerste les een praktijkboek waaruit je taken krijgt, welke je thuis kunt voorbereiden.

Dat je les krijgt van een FAM-docent houdt voor jou in dat je les krijgt van een docent die ook voortgezette opleidingen verzorgt en daardoor meer met autorijden heeft dan alleen het geven van de basisopleiding. Tijdens de opleiding worden verschillende onderdelen behandeld zoals kennismaking met en uitleg van de auto, bijzondere rijeigenschappen en bijzondere verrichtingen en inzicht in het verkeer.

Speciale aandacht wordt besteed aan voertuigbeheersing, anticiperen, ongeval vermijdend rijden (risico perceptie) en mentale training. De auto-rijopleiding betekent bij Koops NOVL Opleidingen niet alleen het halen van het rijbewijs. We geven je bagage mee in de vorm van een gedegen opleiding om de vierwieler de baas te blijven.

Theorie

De theorie wordt gegeven door enthousiaste en ervaren docenten, die werken met en volgens de hedendaagse moderne leermiddelen. Tevens worden er in de theorielessen verbanden gelegd naar de praktijk. Elke week worden er in de avonduren theorielessen gehouden. Het examen kan dan via de rijschool worden geregeld . Deze opleiding is niet verplicht. Je kunt ook voor zelfstudie kiezen, maar uit onderzoek blijkt dat bij het volgen van een theoriecursus de praktijk sneller verloopt. Boeken zijn bij ons verkrijgbaar. Wanneer je kiest voor zelfstudie dan kun je zelf, of eventueel met de verkeersschool, een examen aanvragen bij het CBR. Voor het examen het je nodig: een geldig legitimatiebewijs.

Wil je (eenvoudig en snel) online een theorieproduct naar keuze kopen? Dat kan via onze webshop (zie link hieronder). Veel succes met oefenen!

Praktijk

De praktijkopleiding wordt gegeven door enthousiaste FAM-gediplomeerde docenten. Een aantal voorwaarden vanuit de FAM en Koops NOVL Opleidingen waaraan de instructie moet voldoen is o.a; de op jou aangepaste les methodiek verzorgen, laten weten wat de doelstelling van de les is, het aangeven wat er verbeterd dient te worden en in hoeverre de opleiding vordert. Hiervoor gebruiken wij de RIS methode. Je krijgt bij je eerste les een cursusboek waaruit je taken krijgt, welke je thuis kunt voorbereiden. Dat je les krijgt van een FAM-docent houdt voor jou in dat je les krijgt van een docent die ook voortgezette opleidingen verzorgt en daardoor meer met autorijden heeft dan alleen het geven van de basisopleiding. Tijdens de opleiding worden verschillende onderdelen behandeld zoals kennismaking met en uitleg van de auto, bijzondere rijeigenschappen en bijzondere verrichtingen en inzicht in het verkeer. Speciale aandacht wordt besteed aan voertuigbeheersing, anticiperen, ongeval vermijdend rijden (risico perceptie) en mentale training. De auto-rijopleiding betekent bij Koops NOVL Opleidingen niet alleen het halen van het rijbewijs. We geven je bagage mee in de vorm van een gedegen opleiding om de vierwieler de baas te blijven.

Tussentijdse toets

Wat is een tussentijdse toets?

Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. De toets duurt even lang als een rijexamen en je moet dezelfde dingen doen. Zo kun je alvast wennen aan de examensituatie. En je krijgt tips van een CBR-examinator. Als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert, kun je daarvoor zelfs vrijstelling verdienen voor je rijexamen.

Tussentijdse toets iets voor jou?

Wil je alvast wennen aan de examensituatie? Tips van een CBR-examinator krijgen? Of wil je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen tijdens je rijexamen? Dan is een tussentijdse toets echt iets voor jou.
Samen met jou rij instructeur bepaal je  het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding.

Praktijk Examen

Wanneer examen doen?

Als je gekozen hebt voor een van onze opleidingspakketten, dan kan bij het begin van de opleiding een planning gemaakt worden voor de te volgen lessen en wordt een examen vastgesteld. Het gemiddeld aantal lessen om examen te kunnen doen ligt tussen de 32 en 45 lesuren, als je een talent bent kun je met minder toe, ben je minder talentvol gaat het uiteraard wat meer lessen kosten. Er wordt op de les vorderingenkaart samen met jou bijgehouden wat je vorderingen zijn en deze  worden ook in je RIS praktijkboek genoteerd. Het is daarom belangrijk om deze iedere les mee te nemen. Bij het reguliere pakket gaat de instructeur samen met jou, aan de hand van de vorderingen en het gewenste niveau, bepalen wanneer het examen kan plaatsvinden. Ook zal er in de opleiding door een andere instructeur naar jouw prestaties worden gekeken om te weten of je op de goede weg zit. Tevens wen je op deze manier aan iemand die vreemd voor je is tijdens het rijden, zoals de examinator tijdens het examen. Dit kost overigens niets extra. Nadat het examen is vastgelegd, wordt ervan uitgegaan dat je in dezelfde frequentie zoals je met de instructeur hebt besproken blijft lessen tot aan het examen. Je kunt geen praktijkexamen doen zonder een geldig theoriecertificaat. 

Om praktijkexamen te kunnen doen moet je een gezondheidsverklaring indienen bij het CBR, zorg dat je deze gelijk bij het begin van je opleiding online indient via www.mijn.cbr.nl inloggen doe je met jou eigen DigiD met sms-controle of de APP, voor meer informatie neem contact met ons op.

Het praktijkexamen bestaat uit twee gedeelten. Een klein deel van het examen bestaat uit bijzondere verrichtingen en het grootste deel is de verkeersdeelneming. Als je het autorijbewijs wilt halen moet je, voor of tijdens de rijopleiding, in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat voor deze categorie. Je doet dus twee keer examen. Een keer voor de theorie en een keer voor de praktijk. Zowel de theorie als praktijk worden op verschillende manieren bij Koops NOVL Opleidingen verzorgd.