Uw taxipas halen? Bij Koops NOVL bieden wij u de mogelijkheid om uw taxipas te halen. Goede service heeft alles te maken met het gevoel van jou klant wanneer deze uit de taxi stapt. De taxichauffeur is het visitekaartje van jou bedrijf. Jullie chauffeur staat immers in contact met de klanten. Er wordt veel van de taxichauffeur verwacht: een goede rijvaardigheid, kennis van de verkeersregels en een servicegerichte instelling.

Autorijbewijs

Taxipas halen in Assen

Taxipas halen

Hoe gaat het halen van de taxipas in zijn werk?

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Jij kunt eerst het theorie-examen doen en daarna het praktijkexamen, maar andersom mag ook. Voor het praktijkexamen kun je een keuze maken tussen:

  • Praktijkexamen ‘volledig’;
  • Praktijkexamen ‘beperkt’.

Als jij niet voldoet aan de criteria van het praktijkexamen ‘beperkt’, moet je het praktijkexamen ‘volledig’ afleggen.

Criteria ‘beperkt’

  • Je rijdt vaste routes;
  • Je rijdt met vaste klanten/passagiers;
  • Je rijdt vaste ritten en tijden;
  • Prijsafspraken zijn in een contract vastgelegd.
  •  

Het voordeel van een “volledige pas” is dat je kan worden ingezet voor zowel het straatvervoer als het contractvervoer. Indien je kiest voor een “beperkte pas” dan ben je alleen inzetbaar voor het contractvervoer en mag je niet ingezet worden voor het straatvervoer.

Basisopleiding Taxichauffeur

Intakeles Taxi

Bij ons is een intake les optioneel dus niet verplicht, wel adviseren wij om bij twijfel aan je rijvaardigheid deze intake te doen om teleurstellingen te voorkomen.

De vernieuwde opleiding voor het halen van de taxipas van Koops NOVL Opleidingen kan worden gevolg in 2 varianten:

Een reguliere opleiding

  • Cursusboeken / studiemateriaal;
  • 2 Dagdelen theoriecursus;
  • 1 Dagdeel examentraining;
  • 5 uur (300 minuten) Praktijkles;
  • Theorie-examen taxi TVT;
  • Praktijkexamen taxi TVP.

Of via een zelfstudie (dit wordt het meest gekozen)

  • Zelfstudie; Cursusboeken;
  • Studiemateriaal incl theorie examen taxi TVT;
  • 5 uur (300 minuten) Praktijkles P;
  • Praktijkexamen taxi TVP.

Na het succesvol behalen van de examens ontvang je het officiële CCV Chauffeursdiploma Taxi. (De duur van de opleiding tot aan de examens is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het CBR om de examens af te nemen.) 

Taxipas halen

Inhoud van de opleiding

In de Basisopleiding Taxichauffeur ligt het accent op: klantgerichtheid, klachtenprocedures, administratie, ritvoorbereiding, wet- en regelgeving, communicatie, conflictsituaties, oplossen van storingen, voertuigcontrole, veilige en professionele verkeersdeelname, stratenkennis, route en rijtijd.

Voorwaarden voor deelname aan de opleiding:

Geldig rijbewijs B

Voorwaarden voor het verkrijgen van de taxipas

  • Verklaring medische geschiktheid (mogelijk via Arbo net), kijk hier voor een verklaring via de kiwa;
  • Verklaring omtrent goed gedrag – deze  moet je zelf aanvragen bij Justice. Kijk ook op kiwa;
  • Goedgekeurde pasfoto.

Beginnen met de opleiding?

Je kunt op elk gewenst moment met de opleiding tot taxichauffeur op basis van zelfstudie beginnen. Na aanmelding nemen wij contact met je op en maken we een planning voor jouw opleiding.

Start reguliere opleiding:

Bij voldoende deelname zal er een theorie opleiding worden ingepland.

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven

TV Pakket zelfstudie incl. praktijk €901.98 excl. BTW
TV Pakket Praktijk €668.35 excl. BTW