Autorijbewijs halen met een aangepaste auto?

Onze instructeurs zorgen ervoor dat jij de baas blijft over de vierwieler. Op een leuke en plezierige manier wordt er les gegeven en zorgen wij er samen voor dat je niet alleen je rijbewijs haalt, maar ook met heel veel vertrouwen achter het stuur zit. Lees hieronder meer en bekijk de video.

Autorijbewijs

B-Rijbewijs automaat aangepast Assen

Onze aangepaste lesauto

Wij beschikken over een aangepaste lesauto, een aangepaste vrachtwagen en aangepaste motoren voor diverse aandoeningen, te denken aan gas links, handbediening voor gas en rem, aangepaste spiegels, gas-remsegment, kniegas en nog veel meer. Voor de vrachtwagen is er alleen een mogelijkheid voor gas links en rem links bediend.
Bel ons voor de mogelijkheden 0592-372098.

Theorie

De theorie wordt gegeven door enthousiaste en ervaren docenten, die werken met en volgens de hedendaagse moderne leermiddelen. Tevens worden er in de theorielessen verbanden gelegd naar de praktijk. Elke week worden er in de avonduren theorielessen gehouden. Het examen kan dan via de rijschool worden geregeld. Deze opleiding is niet verplicht. Je kunt ook voor zelfstudie kiezen, maar uit onderzoek blijkt dat bij het volgen van een theoriecursus de praktijk sneller verloopt. Boeken zijn bij ons verkrijgbaar. Wanneer je kiest voor zelfstudie dan kun je zelf, of eventueel met de verkeersschool, een examen aanvragen bij het CBR. Voor het examen het je nodig: een geldig legitimatiebewijs.

Wil je (eenvoudig en snel) online een theorieproduct naar keuze kopen? Dat kan via onze webshop (zie link hieronder). Veel succes met oefenen!

Hoe gaat het in z'n werk?

Als je met een aangepaste auto wilt lessen, dien je ook een Gezondheidsverklaring in te vullen en deze naar het CBR te sturen. Bel ons voor verdere informatie. Als je praktijkexamen B met een aangepaste auto wilt doen, dan moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat . Om de eerste keer te kunnen slagen, is het noodzakelijk dat alle examenonderdelen die op het examen gevraagd kunnen worden, vaak geoefend zijn. Tijdens de opleiding worden verschillende onderdelen behandeld zoals bijzondere verrichtingen, inzicht in het verkeer, voertuigbeheersing en remtechniek. De voortgang van deze examenonderdelen wordt zorgvuldig op de instructiekaart vastgelegd. De instructeur zal met jou aan de hand van deze kaart de vorderingen bespreken.

De praktijkopleiding wordt gegeven door enthousiaste FAM-gediplomeerde docenten. Een aantal voorwaarden vanuit de FAM en Koops NOVL Opleidingen waaraan de instructie moet voldoen is o.a, de op jou aangepaste les methodiek verzorgen, laten weten wat de doelstelling van de les is, het aangeven wat er verbeterd dient te worden en in hoeverre de opleiding vordert. Hiervoor gebruiken wij de RIS methode. Je krijgt bij je eerste les een cursusboek waaruit je taken krijgt, welke je thuis kunt voorbereiden. Dat je les krijgt van een FAM-docent houdt voor jou in dat je les krijgt van een docent die ook voortgezette opleidingen verzorgt en daardoor meer met autorijden heeft dan alleen het geven van de basisopleiding. Tijdens de opleiding worden verschillende onderdelen behandeld zoals kennismaking met en uitleg van de auto, bijzondere rijeigenschappen en bijzondere verrichtingen en inzicht in het verkeer. Speciale aandacht wordt besteed aan voertuigbeheersing, anticiperen, ongeval vermijdend rijden (risico perceptie) en mentale training. De auto-rijopleiding betekent bij Koops NOVL Opleidingen niet alleen het halen van het rijbewijs. We geven je bagage mee in de vorm van een gedegen opleiding om de vierwieler de baas te blijven.

Tussentijdse toets

Wat is een tussentijdse toets?

Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. De toets duurt even lang als een rijexamen en je moet dezelfde dingen doen. Zo kun je alvast wennen aan de examensituatie. En je krijgt tips van een CBR-examinator. Als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert, kun je daarvoor zelfs vrijstelling verdienen voor je rijexamen. 

Tussentijdse toets iets voor jou?

Wil je alvast wennen aan de examensituatie? Tips van een CBR-examinator krijgen? Of wil je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen tijdens je rijexamen? Dan is een tussentijdse toets echt iets voor jou.
Samen met jou rij instructeur bepaal je het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding.

Een rijtest of examen doen

Wanneer een rijtest en / of een examen doen?

Wanneer je al in het bezit bent van een rijbewijs en je moet laten zien dat je vertrouwd bent met het rijden in een aangepaste auto is een rijtest voldoende maar dit bepaald het CBR en je krijgt van het CBR dan ook bericht.

Heb je nog geen rijbewijs en je moet in een aangepaste lesauto beginnen dan vraagt het CBR je vaak ook om een rijtest te doen.

Als je gekozen hebt voor een van onze opleidingspakketten, dan kan bij het begin van de opleiding een planning gemaakt worden voor de te volgen lessen en wordt een examen vastgesteld. Het gemiddeld aantal lessen om examen te kunnen doen ligt tussen de 32 en 45 lesuren, als je een talent bent kun je met minder toe, ben je minder talentvol gaat het uiteraard wat meer lessen kosten. Er wordt op de lesvorderingenkaart samen met jou bijgehouden wat je vorderingen zijn en deze  worden ook in je RIS boek genoteerd. Het is daarom belangrijk om deze iedere les mee te nemen. Bij het reguliere pakket gaat de instructeur samen met jou, aan de hand van de vorderingen en het gewenste niveau, bepalen wanneer het examen kan plaatsvinden. Ook zal er in de opleiding door een andere instructeur naar jouw prestaties worden gekeken om te weten of je op de goede weg zit. Tevens wen je op deze manier aan iemand die vreemd voor je is tijdens het rijden, zoals de examinator tijdens het examen. Dit kost overigens niets extra. Nadat het examen is vastgelegd, wordt ervan uitgegaan dat je in dezelfde frequentie zoals je met de instructeur hebt besproken blijft lessen tot aan het examen. Je kunt geen praktijkexamen doen zonder een geldig theoriecertificaat. 

De op jouw wensen afgestemde opleiding!

De lesduur bij Koops NOVL Opleidingen is minimaal zestig minuten, dus omrekenen wat je betaalt op grond van een andere lesduur is niet moeilijk.

Met deze opleiding hebben wij alleen reguliere lessen. Dit houdt in dat je wekelijks één of twee uur lest om het rijbewijs te halen. Je betaalt per les.