Je zit als chauffeur al jaren achter het stuur en je hebt dagelijks met vele verschillende verkeerssituaties te maken. Het verkeer wordt steeds drukker en er worden steeds nieuwe maatregelen zoals nieuwe verkeersborden, doelgroepenstroken, signaleringsborden en milieuzones geplaatst om de doorstroming bevorderlijk te houden en de uitstoot in stedelijke gebieden terug te dringen. Kortom, verkeersregels veranderen!

De opleiding verkeerseducatie is er op gericht om chauffeurs van grote voertuigen (vrachtwagens en bussen) op de hoogte te brengen van nieuwe verkeersregels en de kennis van bestaande regels op te frissen. Dit heeft als doelstelling om ongevallen, onduidelijkheid, fouten en frustratie in het verkeer te voorkomen.

Verkeerseducatie (U47)

Inhoud van de opleiding:

  • Bepalingen voor het besturen van motorvoertuigen;
  • Weggebruikers;
  • Wegen en indeling van de weg;
  • Arbeidstijden en arbeidstijdenbesluit vervoer;
  • Wetgeving, gevaren, risico’s en ongevallen;
  • Verkeersgedrag;
  • Update verkeersborden;
  • Tunnelveiligheid.

De opleiding duurt 1 dag en telt mee voor 7 uur theorie nascholing (code 95).

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven

U47 Code 95 Verkeerseducatie €195 excl. BTW
Actualisering kennis Verkeersdeelname incl. E-learning €182.5 excl. BTW