Motor Mobiliteit voor Gehandicapten

Motorrijbewijs aangepast

Wat is MMvG?

Een heel bijzondere specialiteit van Koops NOVL Opleidingen voor het rijbewijs A (motor) voor mensen met een lichamelijke handicap. Dit is uniek in Europa. Koops NOVL Opleidingen heeft een aantal aanpasbare lesmotoren laten ontwikkelen, die zowel solo- als in zijspanuitvoering in tientallen combinaties kunnen worden omgebouwd. Onze KNMV/motor-instructeurs zijn gespecialiseerd in de materie van het aangepast motorrijden.

Ook vindt er voortdurend overleg plaats met het CBR, de orthopedisch instrumentmaker en de motoraanpasser om een optimaal resultaat te behalen.

In het Infobulletin van de projectgroep vindt u het complete verhaal met de les- en ombouwtarieven. Bel 0592-371258 of 06-50953035 en wij sturen u een exemplaar, of kijk op www.mmvg.nl voor de laatste nieuwtjes.

Introductiefilm van MMvG te Assen