Als je transportondernemer wilt worden heb je een NIWO vervoersvergunning nodig. Deze vergunning wordt verstrekt als je o.a. voldoet aan de vakbekwaamheideis. Deze eis geldt voor degene ‘die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het beroepsvervoer, dan wel het bedrijf’.

Het doel van deze transportondernemer opleiding is het met goed resultaat afleggen van de examens om in het bezit te komen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg:
– Bedrijfsmanagement;
– Calculatie Goederen;
– Financieel Management;
– Personeelsmanagement;
– Wegvervoer Goederen Deel 1;
– Wegvervoer Goederen Deel 2.

Je doet examen op een locatie van het CCV bij je in de buurt en moet binnen vijf jaar slagen voor de zes examens. De resultaten van de behaalde examens blijven 5 jaar geldig. Het maakt niet uit in welke volgorde je de examens doet. De examens moet je zelf aanvragen en betalen. Het getuigschrift van vakbekwaamheid blijft voor onbepaalde tijd geldig.

Transportondernemer

Transportondernemer

De inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 6 modules te weten de modules:
(er is vrijstelling mogelijk, daarvoor dien je eerst contact op te nemen met het CCV, vrijstelling ondernemersexamens)

Module B
(Bedrijfsmanagement)

In deze module worden veel onderwerpen behandeld. Zo leer je heel veel over marketing en het oprichten van een onderneming, waarvan het ondernemingsplan ook deel uit maakt. Ook de belastingwetgeving, criminaliteit in de onderneming en het faillissementsrecht zijn onderwerpen van gesprek.

Module C
(Calculatie)

In module C leer je op een speelse wijze hoe je de kostprijs voor het vervoer samenstelt. Deze kostprijs kun je dan gebruiken voor het vaststellen van de uiteindelijke vervoersprijs.

Module F
(Financieel management)

In de module financieel management wordt je geleerd de boekhouding te begrijpen, onder andere door het opstellen van balansen en resultatenrekeningen en het verwerken van mutaties. Door veel met je te oefenen tijdens de lesbijeenkomsten zal de docent je in staat stellen diverse gegevens in de boekhouding te verwerken.

Module P
(Personeelsmanagement)

Deze module behandelt o.a. de organisatie van de onderneming, de personeelsplanning, maar ook de Nederlandse sociale wetten. Verder wordt je wegwijs gemaakt in de nationale- en internationale rij- en rusttijdenregelingen, maar ook worden onderwerpen als leidinggeven en de CAO’s die gelden voor de betreffende bedrijfstakken behandeld.

Module WG1
(Wegvervoer goederen 1)

In deze module worden alleen zaken besproken die gaan over het goederenvervoer over de weg. Enkele onderwerpen zijn organisaties in het wegvervoer, wet- en regelgeving goederenvervoer, ritmachtigingen, termijnmachtigingen en CEMT-vergunningen, heffingen en overige documenten.

Module WG2
(Wegvervoer goederen 2)

In deze module worden alle aspecten m.b.t. de deelmarkten, voertuigmanagement en milieu en procedures laden en lossen en veiligheid op de weg besproken. Een boeiende module.

Opleidingsmogelijkheden

Zelfstudie

Alle opleidingen voor de getuigschriften zijn bij ons via zelfstudie te volgen. Je geeft aan ons op voor welke modules je in welke maand examen wilt doen. Wij stellen voor je huiswerkschema’s op die altijd aansluiten op het gewenste examen. Een aantal modules kan via ons elearningportaal worden gevolgd en voor een aantal modules moet het huiswerk door jou naar ons worden opgestuurd. Wij kijken de antwoorden na en sturen het nagekeken huiswerk aan je terug. Je kunt op de uitwerkbladen vragen stellen en als de docent dat nodig acht wordt telefonisch contact met jou opgenomen.

Mondelinge begeleiding

Bij deze variant staat de mondelinge begeleiding centraal. In samenspraak met de kandidaat wordt een schema opgesteld op welke data de begeleiding zal plaatsvinden. Dit zal altijd in de directe omgeving van de woonplaats van de kandidaat zijn met een maximale reistijd van één uur. De begeleiding kan overdag plaatsvinden, maar ook ’s avonds en op zaterdag. Ook bij deze variant wordt het ingestuurde huiswerk nagekeken en teruggestuurd, maar tevens in 16 bijeenkomsten besproken met de begeleidingsdocent.
De mogelijkheid bestaat dat je alleen bent, maar er kunnen ook meerdere cursisten aanwezig zijn. Deze variant wordt door ons verzorgd in heel Nederland.

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven

Transportondernemer Bedrijfsmanagement klassikaal €342.5 excl. BTW
Transportondernemer Personeelsmanagement klassikaal €342.5 excl. BTW
Transportondernemer Calculatie klassikaal €482.51 excl. BTW
Transportondernemer Financieel Management klassikaal €792.48 excl. BTW
Transportondernemer Wegvervoer Goederen 1 klassikaal €412.49 excl. BTW
Transportondernemer Wegvervoer Goederen 2 klassikaal €402.53 excl. BTW
Pakket Transportondernemer zelfstudie €765 excl. BTW
Transportondernemer Bedrijfsmanagement zelfstudie €127.5 excl. BTW
Transportondernemer Personeelsmanagement zelfstudie €127.5 excl. BTW
Transportondernemer Calculatie zelfstudie €127.5 excl. BTW
Transportondernemer Financieel Management zelfstudie €127.5 excl. BTW
Transportondernemer Wegvervoer Goederen 1 zelfstudie €127.5 excl. BTW
Transportondernemer Wegvervoer Goederen 2 zelfstudie €127.5 excl. BTW