De chauffeur is het visitekaartje van het bedrijf. Hij of zij communiceert dagelijks met klanten, maar ook met collega’s, leidinggevenden en onbekenden onderweg. Een opleiding Communicatieve Vaardigheden is daarom nooit weg! De chauffeur is vaak de enige contactpersoon die de klant in levende lijve ontmoet. Hij is de enige, echte vertegenwoordiger van het bedrijf, hij is de laatste beslissende schakel in het contact tussen leverancier en klant.

Met de opleiding communicatieve en Sociale Vaardigheden krijgt de chauffeur meer kennis van en inzicht in de wisselwerking tussen personen. Hij oefent vaardigheden om in praktijksituaties te reageren op een contactgerichte en klantvriendelijke manier en leert in verschillende situaties te handelen vanuit een juiste beroepshouding ten opzichte van collega’s, leidinggevenden en vooral klanten.

Communicatieve en sociale vaardigheden (U14)

Inhoud van de opleiding:

  • Representativiteit en beroepshouding;
  • Klantbenadering, commercieel gedrag en functie;
  • Klachtenafhandeling en correcte mondelinge en schriftelijke communicatie;
  • Omgaan met stressvolle situaties;
  • Gedragingen waarnemen en interpreteren;
  • Handelen en denken vanuit diverse belanghebbenden;
  • Feedback geven en ontvangen.

De opleiding kan in 2 varianten worden gegeven:

  1. Dagopleiding, deze duurt 1 dag en telt mee voor 7 uur theorie nascholing (code 95).
  2. E-learning, 4,5 uur E-learning en 2,5 uur klassikaal. Ook deze variant telt mee voor 7 uur theorie nascholing (code 95).

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven

U14 Code 95 Communicatieve vaardigheden (e-learning) €182.5 excl. BTW