Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid U45 - Module 4

Deze module maakt is onderdeel van U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur. 

De module geeft praktische handvatten en onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur. Inzicht in beroepsrisico’s, oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze te voorkomen helpen de chauffeur om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Module 4 - veiligheid, leefstijl & gezondheid (U45)

Inhoud van de opleiding:

  • Leefstijl;
  • Gezonde voeding;
  • Alcohol, drugs en medicijnen;
  • Stressfactoren van het moderne leven;
  • Voorkomen van blessures en ziekteverzuim;
  • Arboveiligheid inclusief oorzaken van arbeidsongevallen;
  • Gebruik van hulpmiddelen bij laden en lossen (onder andere laadklep);
  • Handelen en hulpverlening bij ongevallen (inclusief schadeformulier).

De opleiding kan in 2 varianten worden gegeven:

  1. Dagopleiding, deze duurt 1 dag en telt mee voor 7 uur theorie nascholing (code 95).
  2. E-learning, 4,5 uur E-learning en 2,5 uur klassikaal. Ook deze variant telt mee voor 7 uur theorie nascholing (code 95).