Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Wij hebben algemene voorwaarden incl. privacybeleid voor:

Klachten en Geschillenregeling Koops NOVL

Klachten

De leerling / opdrachtgever die klachten heeft ten aanzien van de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Koops NOVL opleidingen en Koops NOVL beroepsopleiding en of per mail naar bertha@koopsvec.nl. Op uw klacht, die vertrouwelijk wordt behandeld, wordt uiterlijk binnen 2 weken gereageerd. Indien het niet mogelijk is om binnen de termijn te reageren, dan wordt u daarvan in kennis gesteld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van de vastgestelde termijn van 2 jaar bewaard.

Bemiddeling- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en Koops NOVL opleidingen of Koops NOVL beroepsopleidingen, beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door de FAM. Deze bemiddeling wordt verleend door het FAM bestuur.
Adres: FAM Secretariaat, Orionweg 6, 8938 AH Leeuwarden.

  • U ontvangt direct een ontvangst bevestiging.
  • De klacht behandelaar zal binnen 7 werkdagen contact met u opnemen.
  • De klacht wordt onderzocht en er volgt een telefonische hoorzitting
  • De klacht wordt tevens voorgelegd aan de betreffende opleider tijdens een telefonische hoorzitting. 
  • Beslissing en concept afhandelingsbrief.
  • Definitieve afhandeling brief en informeren klant.
  • Rapportage wordt gearchiveerd.

Veel succes met je opleiding!