BHV voor Ploegleiders

Tijdens een calamiteit moet iedereen scherp en georganiseerd handelen. Wanneer alle BHV’ers binnen een organisatie de leiding op zich nemen, gaat er iets niet goed. Om die reden is het van belang om een ploegleider aan te wijzen die de leiding neemt om een calamiteit in goede banen te leiden.

De opleiding Ploegleider BHV is bedoeld voor personen die in geval van nood operationeel leiding moeten geven aan de BHV-ers in een organisatie en die de totale veiligheid bij calamiteiten bewaken.

Na het volgen van de opleiding zijn de kandidaten in staat om praktisch en effectief leiding te geven aan BHV-ers tijdens een calamiteit.

Kandidaten dienen te beschikken over een geldig diploma Bedrijfshulpverlening.
De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen en een praktijkopdracht.

BHV Ploegleider

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Ploegleider BHV komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Leidinggeven aan BHV-ploeg;
  • Oefenen en voorbereiden inzet met BHV-ploeg;
  • Toepassen wet- en regelgeving BHV;
  • Omzetten van BHV-plan naar de praktijk;
  • Beoordelen van de veiligheid van het werkgebied;
  • Communiceren tijdens calamiteiten;
  • Beheren van de BHV-middelen;
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en oefeningen.

De basisopleiding bestaat uit 2 lesdagen en de herhalingsopleiding bestaat uit 1 lesdag.