Veilig werken langs de weg? Wij leren het je.  Het werken langs de weg is een veel voorkomend verschijnsel. Het verstoort de vrije doorgang van het verkeer en beïnvloed de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In de opleiding Veilig werken langs de weg worden de belangrijkste aspecten behandelt die met veilig werken langs de weg te maken hebben.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop de communicatie tussen de wegwerker met de weggebruiker geschiedt. Met de juiste communicatie worden veel irritaties voorkomen. Voorts is deze opleiding een hulpmiddel om de arbo-zorg voor het werken aan of op de weg gestructureerd in de organisatie te verankeren.

Het doel van deze opleiding is het veilig en verantwoord verrichten van werkzaamheden op of langs de openbare weg. Deze opleiding is bestemd voor personen die werkzaamheden verrichten of gaan verrichten op of langs de openbare weg, o.a. opdrachtgevers, opdrachtnemers (aannemers), werknemers, zelfstandigen en ontwerpers. De opdrachtgever is meestal de rijksoverheid, provincie overheid en gemeentelijke overheid of waterschappen. Ook kunnen andere bedrijven langs de weg werken zoals nutsbedrijven of het openbaar vervoersbedrijf.

veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg (Ook Code 95)

veilig werken langs de weg

Inhoud van de opleiding:

  • De ARBO-wet incl. veiligheid voor de wegwerker;
  • Het veilig werken langs de weg;
  • De infrastructuur en de indeling van wegen;
  • De organisatie van de wegen door diverse instanties;
  • De verkeerstekens bij o.a. kruispunten en aansluitingen;
  • De verkeersmaatregelen die genomen moeten worden om de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker te waarborgen.

De opleiding duurt 1 dag en kan meetellen voor 7 uur theorie nascholing (U-37 code 95).
Deze opleiding wordt alleen uitgevoerd wanneer er voldoende kandidaten zijn. Meer weten? Stuur een mail naar info@koopsvec.nl of bel naar 0592 – 372098. Klik op onderstaande button om jezelf of jouw werknemers in te schrijven. 

Inschrijving voor particulieren of BTW vrijgestelde bedrijven